دستگیرهای کابینتی و کمدی HERMES 912

مدل:
912-3-128

این محصول دارای 4 سایز 128-192-256-320 می باشد.

دستگیرهای کابینتی و کمدی HERMES 912

مدل:
912-3-128
اطلاعات فنی
برند
اندازه
رنگ
جنس
کاربرد

دستگیرهای کابینتی و کمدی HERMES 912

مدل:
912-3-128

نظرات