دستگیره درب 3572

مدل:
3572

این محصول برای درب های چوبی است . آلیاژبه کاررفته در این دستگیره از زاماک بوده که کیفیتی فوق العاده محصول را تظمین می کند .

دستگیره درب 3572

مدل:
3572
اطلاعات فنی
برند
اندازه
رنگ
جنس
کاربرد

دستگیره درب 3572

مدل:
3572

نظرات