دستگیره درب 3652

مدل:
3652

این محصول برای درب های چوبی است . آلیاژبه کاررفته در این دستگیره از زاماک بوده که کیفیتی فوق العاده محصول را تظمین می کند .رنگ P.V.D علاوه بر زیبایی فوق العاده از زنگ زدگی محصول جلوگیری گرده و عمر آن را افزایش می دهد.

دستگیره درب 3652

مدل:
3652
اطلاعات فنی
برند
اندازه
رنگ
جنس
کاربرد

دستگیره درب 3652

مدل:
3652

نظرات