دستگیره درب 4532

مدل:
4532

این محصول برای درب های چوبی است . آلیاژبه کاررفته در این دستگیره از زاماک بوده که کیفیتی فوق العاده محصول را تظمین می کند .

دستگیره درب 4532

مدل:
4532
اطلاعات فنی
برند
اندازه
رنگ
جنس
کاربرد

دستگیره درب 4532

مدل:
4532

نظرات