دستگیره روزت مدل 2852R

مدل:
2852R

 دستگیره  درب مدل روزت نمونه ای ازبرند های اروپایی می باشد .دستگیره روزت  حرفه ایی می باشد .

دستگیره روزت مدل 2852R

مدل:
2852R
اطلاعات فنی
برند
اندازه
رنگ
جنس
کاربرد

دستگیره روزت مدل 2852R

مدل:
2852R