دستگیره روزت مدل 7142R

مدل:
HTN-7142R

این محصول انتخاب خوبی برای درب های چوبی است . آلیاژبه کاررفته در این دستگیره از زاماک بوده که کیفیت را تظمین می کند .دستگیره های مدل روزت  از برنده های وارداتی چین از جنس اعلا بوده و دارای 5 سال گارانتی می باشد.

دستگیره روزت مدل 7142R

مدل:
HTN-7142R
اطلاعات فنی
برند
اندازه
رنگ
جنس
کاربرد

دستگیره روزت مدل 7142R

مدل:
HTN-7142R

نظرات

تصویر JaneShals

JaneShals

March 23, 2021, 8:13 am -
پست الکترونیکی: 
janedeepthroat777@gmail.com
Hey! I'm an aspiring porn actress. If you want to check it out, register here - https://cutt.ly/AlMd42z I'm there Jane Deep Throat ;)