دستگیره های کابینتی و کمدی HERMES 922

مدل:
HERMES-922-2-128

این محصول دارای 4 سایز 128-192-256-320 می باشد.

دستگیره های کابینتی و کمدی HERMES 922

مدل:
HERMES-922-2-128
اطلاعات فنی
برند
اندازه
رنگ
جنس
کاربرد

دستگیره های کابینتی و کمدی HERMES 922

مدل:
HERMES-922-2-128

نظرات