دستگیره های کابینتی و کمدی HERMES 944

مدل:
HERMES-944-3-192

این محصول دارای 4 سایز 128-192-256-320 می باشد.

دستگیره های کابینتی و کمدی HERMES 944

مدل:
HERMES-944-3-192
اطلاعات فنی
برند
اندازه
رنگ
جنس
کاربرد

دستگیره های کابینتی و کمدی HERMES 944

مدل:
HERMES-944-3-192

نظرات