دستگیره های کابینتی و کمدی METIS 539

مدل:
METIS-539-128

دستگیره های کابینتی و کمدی METIS 539

مدل:
METIS-539-128
اطلاعات فنی
برند
اندازه
رنگ
جنس
کاربرد

دستگیره های کابینتی و کمدی METIS 539

مدل:
METIS-539-128

نظرات