دستگیره های کابینتی و کمدی METIS 539

مدل:
METIS-539-128

این محصول دارای 4 سایز 128-192-256-320 می باشد.

دستگیره های کابینتی و کمدی METIS 539

مدل:
METIS-539-128
اطلاعات فنی
برند
اندازه
رنگ
جنس
کاربرد

دستگیره های کابینتی و کمدی METIS 539

مدل:
METIS-539-128

نظرات