قفل مدل ML502

مدل:
HTN-ML502

این مدل قفل ها برای انواع درب های چوبی و بعضا درب های آهنی کاربرد دارد. این مدل قفل ها دارای زبانه آرچی هستند.

قفل مدل ML502

مدل:
HTN-ML502
اطلاعات فنی
برند
اندازه
رنگ
جنس
کاربرد

قفل مدل ML502

مدل:
HTN-ML502

نظرات