دستگیره درب 2492

مدل:
2492

این محصول برای درب های چوبی است . آلیاژبه کاررفته در این دستگیره از زاماک بوده که کیفیتی فوق العاده محصول را تظمین می کند .

دستگیره درب 2492

مدل:
2492
اطلاعات فنی
برند
اندازه
رنگ
جنس
کاربرد

دستگیره درب 2492

مدل:
2492

نظرات